Bezpečný odpočinok pre Vaše bábätko, pokojný spánok pre Vás.

Monitor dychu

Milá mamička, milý otecko!

Očakávate príchod nového člena do Vašej rodiny? Potom by neoddeliteľnou súčasťou výbavičky pre Vaše bábätko mal byť aj monitor dychu Baby Control Digital. Venujte dôslednú starostlivosť výberu zaradenia, ktoré Vaše dieťatko stráži vo dne v noci a dodá Vám kľud pri každodennej starostlivosti o Váš poklad.


Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.babycontroldigital.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

§ Spoločnosť

Vewa Services, s.r.o., sídlo: Bohuslava Martinů 48, 602 00 Brno, Česká republika. Všetky potrebné iniciály nájdete taktiež v Kontaktoch. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

§ Objednávka

Kúpna zmluva, na jej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, a to také, ktoré je realizované po predošlom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdením objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky prevádza spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje predovšetkým obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade osobného odberu tovaru sa za dátum a miesto uzavretia kúpnej zmluvy považuje dátum prevzatia tovaru (tento dátum bude uvedený tiež na ZL).

§ Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
• Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na prianie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod..

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
• bez udania dôvodu
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude promptne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet nebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

§ Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 367/2000 (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie však na IČ). Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

• Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy a uveďte dátum objednávky. Pokiaľ ste už tovar obdržal-a a prevzal-a, zašlite ho naspäť na našu adresu uvedenú v sekcii Kontakt.
• K odstúpeniu od kúpnej zmluvy je nutný originálny doklad o kúpe.
• V prípade, že jednaním kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda v zmysle §55 odst. 1, je kupujúci povinný túto škodu uhradiť (hlavne dopravné a balné, neúplný obsah, poškodený obsah atd.)
• Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.
• V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný na našej prevádzke za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za deň uschovania (tento poplatok zahŕňa hlavne manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí nehnuteľných). V prípade osobného odberu tovaru, sa uzatvára kúpna zmluva v momente osobného prevzatia tovaru. Kúpna zmluva tak nie je uzatvorená na základe prostriedkov komunikácie na diaľku.

§ Cena a charakteristika tovaru

• Ceny sú uvedené na stránkach v sekcii Objednať a v objednávke.
• Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane platného DPH.
• Názov tovaru a jeho charakteristika sú uvedené na stránkach v sekcii Home. Podrobný popis tovaru je uvedený v manuáli, ktorý je k dispozícii k stiahnutiu na stránkach v niekoľkých jazykoch.

§ Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celé Európe. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a štátu. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník, aktuálny cenník je uvedený na internete v sekcii Dodacie podmienky.

§ Dodatočné zmeny v údajoch

Zmeny vo fakturačných údajoch po expedícii zásielky sú spoplatnené čiastkou 250,- Kč za zmenu. Sadzba sa predovšetkým týka dodatočnej zmeny nákupu z fyzickej osoby na osobu právnickú, tj. doplnenie IČ a DIČ na faktúru. S fyzickou osobou obchodujeme na základe občianskeho zákonníka, zatiaľ čo s právnickou osobou podľa obchodného zákonníka.

§ Zodpovednosť za škody tovaru a záruka

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii Reklamačné podmienky.

§ Ochrana osobných dát

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme vedieť niektoré Vaše osobné dáta. Tato dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode mailom nebo telefonicky. Pokiaľ si naďalej nebudete priať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe alebo e-mailom info@babycontroldigital.sk. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

§ Akciový tovar

U tovaru označeného titulkom akcia, novinky alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

§ Predaj a platba za tovar

• Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).
• Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky je prevedené buď osobne na prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste predania tovaru (skrz zmluvnú špedičnú spoločnosť), alebo bankovým prevodom a to tak, že na účet predávajúceho musí byť pripísaná plná cena tovaru po odpočítaní bankových a iných poplatkov.

§ Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzavierané medzi spoločnosťou Vewa Services, s.r.o., sídlo: Bohuslava Martinů 48, 602 00 Brno, Česká republika. a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť Vewa Services, s.r.o., sídlo: Bohuslava Martinů 48, 602 00 Brno, Česká republika., vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.babycontroldigital.sk.