Pre Vaše najmenšie, len to najlepšie!

SIDS

Chráňte svoje bábätko pred SIDS!

Urobte maximum pre bezpečie Vášho bábätka a chráňte ho pred SIDS - syndrómom náhleho úmrtia dojčiat. Monitor dychu Baby Control Digital je prístroj, ktorý dokáže včas upozorniť na krízovú situáciu a môže pomôcť zachrániť život dieťaťa. Nižšie nájdete základné informácie o SIDS, možnosti prevencie a postup resuscitácie.


Čo je SIDS?

SIDS je skratka z anglického "Sudden Infant Death Syndrom", ktorá v preklade znamená "Syndróm náhleho úmrtia dojčiat". SIDS je definovaný ako náhla a vzhľadom k predchádzajúcemu stavu neočakávaná smrť dojčaťa (dieťa do jedného roku), u ktorého sa nepodarí ani pri pitve nájsť príčinu smrti.


SIDS - história

Prvé zmienky o SIDS nachádzame už v Mezopotámii, kde sa úmrtie novorodenca prisudzovalo vplyvu zlých duchov. V Biblii sa so SIDS stretávame v Starom zákone v príbehu o Šalamúnovom súde. Matkám, ktorým bez zistiteľnej príčiny zomrelo dieťa, bola dávaná vina, že svoje dieťa zaľahli a podľa prikázania "Nezabiješ" boli tiež súdené.

V oveľa neskoršej dobe novoveku, napr. vtedajšie Pruské všeobecné zemské právo hrozilo väzením, ak bude spoločne v posteli s rodičmi spať aj dieťa mladšie jedného roku.

Terajšie označenie "syndróm náhleho úmrtia dojčiat" bol definovaný v roku 1969 na lekárskej konferencii v Seattli.


SIDS - kto je ohrozený

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat postihuje aj úplne zdravé deti, ktoré nemajú žiadne zdravotné problémy. S pribúdajúcim vekom riziko vzniku SIDS klesá. Najrizikovejšou skupinou sú deti vo veku medzi 3-4 a 8-9 mesiacmi. Chlapčekov postihuje syndróm častejšie než dievčatká.

V zemiach s dobrou lekárskou starostlivosťou je SIDS najčastejšou príčinou úmrtia dojčiat. Len v Českej republike umiera na SIDS okolo 30 detí ročne.

Vzhľadom k tomu, že príčina choroby nie je známa, ohrozené sú všetky deti do jedného roku života.


SIDS - rizikové faktory

Výsledkom niekoľkoročných štúdií a analýz boli stanovené rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

Ak sa SIDS vyskytol u súrodencov novorodeného dieťaťa, pravdepodobnosť ohrozenia SIDS sa zvyšuje až na 50%.
• fajčenie matky v tehotenstve
• sexuálne prenosné choroby
• drogová závislosť matky
• nedostatočná výživa matky
• vek dieťaťa (najrizikovejší 2-4 mesiac)
• zimné obdobie, chladná klíma
• prehrievanie dieťaťa
• nízky vek matky (16–17 rokov)
• krátky odstup od predchádzajúceho tehotenstva
• infekčné ochorenie (aj obyčajná nádcha)
• umelo vyvolaný pôrod
• infekcia močových ciest v tehotenstve
• extrémne nízky krvný tlak
• nedostatočná prenatálna starostlivosť
• nízka pôrodná hmotnosť pod 2500g
• prenášané tehotenstvo (prematurita)
• pôrod pred 37. týždňom tehotenstva
• viacpočetné tehotenstvo
• deti s poruchami imunity
• časté zvracanie
• zvýšené potenie hlavičky dieťaťa
• mužské pohlavie
• spánok dojčaťa na brušku
• chudokrvnosť (anémia)


SIDS - možnosti prevencie

Cez dlhoročný výskum a snahu lekárov doposiaľ neboli zistené príčiny, ktoré SIDS spôsobujú. Preto spoľahlivé preventívne prostriedky de facto nemôžeme určiť. Pokiaľ sa vyhneme rizikovým faktorom, ktoré sme tu uviedli, riziko SIDS sa čiastočne zníži. Rodičia tiež môžu znížiť pravdepodobnosť výskytu SIDS u svojho potomka vlastnou správnou životosprávou a vytvorením príjemného a zdravého prostredia pre dieťa.

Jedinou skutočne účinnou obranou proti SIDS zostává eliminovať následky. Najjednoduchší spôsob je obstaranie prístroja na kontrolu dychu.

Uvedené informácie majú výhradne informatívny chakter a nenahradzujú odbornú lekársku pomoc alebo konzuláciu.Poskytnutie prvej pomoci pri SIDS

1. Uvoľnenie dýchacích ciest
vytrenie úst
odsatie hlienov či zvratkov z dutiny ústnej, potom až z nosu
2. Predýchnutie
dieťa položiť na rovnú a pevnú podložku
nezakláňať hlavu
dýchať do úst aj nosu zároveň (len obsah úst, omnoho menšie pľúca u novorodenca)
dodržovať pomer 30:2 (30 stlačenia srdca : 2 vdychy)
3. Masáž srdca
pri neprítomnosti srdečnej činnosti stlačiť dolný okraj hrudnej kosti o 2 – 3 cm smerom k chrbtici
asi 90 stlačení za minútu
dodržovať pomer 30:2 (30 stlačenia srdca : 2 vdychy)
Po uplynutí jednej minúty zavolajte pomoc (volajte tiesňovú linku 155 alebo 112 alebo privolajte resuscitačný tým.)
Následne pokračujte v oživovaní:
vykonávajte umelé dýchanie a stlačenie hrudníku striedavo v pomere 30:2 (30 stlačenia srdca : 2 vdychy)